Historia

Historia Zielonogórskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego

 

  

Zielonogórscy hodowcy wraz z trofeami licznie zdobionymi na Wystawie Gołębi Młodych w Poznaniu w 2004 rok

 

 

 

 

W maju 1956 roku, przy Związku Zawodowym Kolejarzy, powstał Związek Hodowców Drobnego Inwentarza, a w nim Sekcja Hodowców Gołębi Rasowych.


Honorowi Prezesi Zielonogórskiego Związku, Kazimierz Gołębiewski i Jerzy Szczurowski

Pierwszą wystawę w Klubie Kolejarza, na której wystawiono 280 gołębi w różnych rasach, zarząd

zorganizował w listopadzie 1960 roku. W następnych latach wystawy odbywały się na Targach Rolniczych na Chynowie oraz w Ośrodku Sportu „ZRYW”. W 1973 roku, w Zielonej Górze, powstała Okręgowa Spółdzielnia Hodowców Drobnego Inwentarza, z siedzibą przy ul. Wandy 14. W ramach organizacyjnych tej spółdzielni powołano sekcję Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. Zarząd tej sekcji organizował wystawy oraz wycieczki zagraniczne na wystawy do Brna, Pragi, Budapesztu i czterokrotnie do Lipska. Oprócz członków naszego związku, w wycieczkach brali udział hodowcy ze Związku Poznańskiego.

W listopadzie 1985 roku, w Ośrodku Sportu 


Zarząd Zielonogórskiego ZHGRiDO, Kazimierz Gołębiewski, Jerzt Szczurowski, Stanisław Węgrzyn, Ignacy Bazan

Rekreacji w Drzonkowie, zorganizowano Międzynarodową Wystawę Hodowców Drobnego Inwentarza. W wystawie, oprócz hodowców z Polski, udział wzięli hodowcy z Niemiec, Norwegii, Finlandii, Czechosłowacji. Ogółem zaprezentowano 2860 okazów, w tym 860 gołębi rasowych. Komisarzem wystawy był Kazimierz Gołębiowski. Niezależnie od tej wystawy, zarząd co roku organizował wystawy gołębi i drobiu ozdobnego.

Z inicjatywy naszego związku, 4 grudnia 1999 roku, podpisano w Drzonkowie porozumienie pomiędzy Dolnośląskim, Szczecińskim i Zielonogórskim Związkiem, o współpracy w corocznym organizowaniu wystawy regionu zachodniego. W następnym roku dołączy do nas Poznański Związek. Pierwsza Wystawa Regionu Zachodniego odbyła się w dniach 9 i 10 grudnia 2000 roku, w Drzonkowie.

Dożywotnio prezesem honorowym wybrano Kazimierza Gołębiowskiego, któremu za zasługi dla związku, w 2001 roku, nadano tytuł Honorowego Członka Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.


Regionalna wystawa organizowana przez Związek Zielonogórski na terenie ośrodka sportowego w Drzonkowie

Zielonogórscy hodowcy na wystawie w Paaren (2005 r.)

Pierwszymi organizatorami życia hodowlanego byli:
Kazimierz Gołębiewski – przewodniczący
Alfred Witkowski – wiceprzewodniczący
Jerzy Szczurowski – skarbnik
Marek Walicki – sekretarz
Andrzej Górak – członek
Roman Rassowski – członek
Kazimierz Matysik – członek
oraz 15 pozostałych członków związku