Zaproszenie. Zapraszamy na zebranieZZHGRiDO w dniu 04.02.2024 na godzinę 10.00 do ośrodka w Drzonkowie. Program : 1.Przyjęcie porzdku zebrania. 2.Sprawozdanie z działalności Związku w 2023 roku. Ignacy Bazan. 3.Stan finansowy Związku Andrzej Kempa. 4.Omówienie wystaw i osiągnięć członków Związku. Edward Oczujda. 5. Plan działalńości na Rok 2024. 6. Opłata składki na rok 2024 /150 zł. / 7. Wydanie obrączek na rok 2024. 8. Pobranie biuletynów. 9.Wolna dyskusja ,sprwy wniesione jako nowe propozycje. Prezes: Ignacy Bazan.