ZAPROSZENIE.

Zarząd Zielonogórskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego ZAPRASZA na ,,Prezentację gołębi i drobiu hodowców zielonogórskiego związku „.

Prezętacja połączona z piknikiem odbędzie się w Drzonkowie w dniu 23.04.2023/ Niedziela/ o godz. 10,00.

W tym czsie odbęddą się Międzynarodowe Zawody Konne (200 koni) co będzie dodatkową atrakcją.

Szczegóły do uzgodnienia telefonicznie z zarządem.

Prosimy członków o liczny udział w Pikniku. Prezes : Ignacy Bazan.