W dniu 22 października z wielkim żalem pożegnaliśmy w wieku 85 lat

Jerzego Szczurowskiego

Jerzy to  w 1956 roku współzałożyciel Zielonogórskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego i od tego okresu zawsze w Zarządzie.

W latach 2002-2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

Do końca działał będąc naszym „Ministrem Spraw Zagranicznych” co robił doskonale znając biegle język niemiecki. Dzięki jego postawie byliśmy wiodącym Związkiem w kontaktach z hodowcami Brandenburgii, organizując wspólnie Polsko-Niemieckie wystawy.

Jerzy był znakomitym sędzią i hodowcą preferując rasy lotne: gdański wysokolotny, wiedeński lotny, P.D.L., tiplery angielskie.

Za swą działalność był wielokrotnie nagradzany.

Posiadał tytuł Honorowego Prezesa Zielonogórskiego Związku oraz Honorowego Członka P.Z.H.G.R.i D.I  oraz był uhonorowany medalem XX lecia P.Z.H.G.R. i D.I.

Jerzy Był osobowością w środowisku hodowców zawsze uśmiechnięty, życzliwy, opowiadający kawały. Potrafił znaleźć czas aby bezinteresownie doradzić, wspólnie wybrać się do sąsiednich landów aby wzbogacić czyjąś hodowlę.

Był skarbnicą wiedzy na temat świata hodowli gołębi.

Ignacy Bazan